info@andorcarn.ad  +376 801 808

Les instal·lacions d'Andorcarn

Disposem de 2000m2 de instal·lacions pròpies a la carretera de la Comella, distribuïts en dues plantes. La planta baixa dedicada a la recepció i expedició de mercaderies, i especejament de la carn i la segona planta dedicada a la el·laboració de tot tipus de productes carnis, tallat, processat i envasat al buit o en atmosfera protectora (EAP). La xarcuteria tradicional andorrana també es fabrica en aquesta planta, on disposem de la maquinària necessària, com picadores, amassadores, embotidores, calderes i forns de cocció i un assecador. També disposem de 2000 m3 de cambres frigorífiques i de congelació.

També disposem d'una flota de 2 camions i 8 furgonetes frigorífiques, per tal de donar un servei de qualitat als nostres clients amb la major celeritat possible i garantint els nivells òptims de tractament i conservació de la carn.

Les instal·lacions d'Andorcarn